Солтүстік Қазақстан облысының Мамлют ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Аудан бюджеті

2020 жылғы 1 шілдеге арналған аудандық бюджетті орындау

Кiрiстер

Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2020 жылдың 1 шілдесіне аудандық бюджет кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып әлеуметтiк салық — 139165,4 мың теңге;

мүлiк салығы — 110064,8 мың тенге; жер салығы — 3875,0 мың теңге;

көлiк салығы — 17715,6 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 405,1 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 30388,8 мың теңге табылады.

2020 жылдың 1 шілдесіне аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2969063,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 3223841,1 мың теңге немесе 108,6% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 337576,6 мың теңге 2020 жылдың 1 шілдесіне жоспарда 122755,9 мың теңге немесе 275%, трансферттер түсiмдерi 2727993,5 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2020 жылдың 1 шілдесіне аудандық бюджет шығыстарының жоспары 2969063,2 мың теңге құрады, 2952761,8 мың теңге немесе 99,5% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

Атауы 2020 жылдың 1 шілдесіне жоспар 2020 жылдың 1 шілдесіне нақты игерілді Орындалу пайызы
Білім беру 1644537,5 1644463,2 100,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 172703,8 171798,6 99,5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 128597,8 123351,8 95,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 207078,6 206693,5 99,8
Қорғаныс 22050,6 22049,9 100
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2734,5 2734,5 100
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 284622,2 275218,6 96,7
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 49800,1 49780,8 100
Көлiк және коммуникация 406918,1 406702,9 99,9
Борышқа қызмет көрсету 0,6 0,5 84,2
Трансферттер 27908,4 27908,4 100
Басқалары 21098 21046,2 99,8
Қарыздарды өтеу 1013,0 1013,0 100
барлығы 2969063,2 2952761,8 99,5

2020 жылғы 1 сәуірге арналған аудандық бюджетті орындау

Кiрiстер

Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2020 жылдың 1 сәуіріне аудандық бюджет кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып әлеуметтiк салық — 71769,4 мың теңге; мүлiк салығы — 58671,9 мың тенге; жер салығы — 2304,6 мың теңге; көлiк салығы — 8420,8 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 467,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 16811,1 мың теңге табылады.

2020 жылдың 1 сәуіріне аудандық бюджеттiң кiрiстерi 1039866,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 1133759,6 мың теңге немесе 109,0% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 184560,6 мың теңге 2020 жылдың 1 сәуіріне жоспарда 90667,2 мың теңге немесе 203,6%, трансферттер түсiмдерi 949199,0 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2020 жылдың 1 сәуіріне аудандық бюджет шығыстарының жоспары 1067774,6 мың теңге құрады, 1066267,0 мың теңге немесе 99,9% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

Атауы 2020 жылдың 1 сәуіріне жоспар 2020 жылдың 1 сәуіріне нақты орындалды Игерілу пайызы
Білім беру 763436,9 763166,0 100
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 69832,9 69136,8 99,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 51985,5 51841,5 99,7
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 105702,6 105320,0 99,6
Қорғаныс 7350,0 7349,4 100
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0 0 0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4063,0 4061,5 100
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 20156,7 20148,8 100
Көлiк және коммуникация 14987,5 14985,9 100
Трансферттер 27908,4 27908,4 100
Басқалары 2351 2348,7 99,9
барлығы 1067774,6 1066267,0 99,9

2020 жылғы 1 қантар аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2020 жылдың 1 қантарына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 202667,2 мың теңге; мүлiк салығы — 199316 мың тенге; жер салығы — 7135,4 мың теңге; көлiк салығы — 52866,5 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 6999,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 46747,1 мың теңге.

2020 жылдың 1 қантарына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 4491618,8 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 4517771,9 мың теңге немесе 100,6% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 582483,3 мың теңге 2020 жылдың 1 қазанына жоспармен 556330,2 мың теңге немесе 104,7%, трансферттер түсiмдерi 3935288,6 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2020 жылдың 1 қантарына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 4497712,1 мың теңге құрады, 4460710,6 мың теңге немесе 99,2% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2020 жылдың
1 қантарына жоспар
2020 жылдың
1 қантарына нақты игерілді
Орындау пайызы
Білім 2701372,9 2694424,2 99,7
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 362952,2 336240,9 92,6
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 212074 211618,9 99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 373789,1 373277,3 99,9
Қорғаныс 16731,3 16723,8 100
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқарушы қызмет 327,5 327,5 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 335982,2 334980 99,7
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 100389,4 100065,2 99,7
Басқалар 394093,5 393052,8 99,7
Барлығы 4497712,1 4460710,6 99,2

2019 жылғы 1 қазанға аудандық бюджетті атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 149871,5 мың теңге; мүлiк салығы — 143678 мың тенге; жер салығы — 5591,3 мың теңге; көлiк салығы — 32013,2 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2457,8 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 39125 мың теңге.

2019 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 3106331,4 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 3154209 мың теңге немесе 101,5% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 418631,8 мың теңге 2019 жылдың 1 қазанына жоспармен 373494,2 мың теңге немесе 112,1%, трансферттер түсiмдерi 2735577,2 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2019 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 3112238,7 мың теңге құрады, 3108491,1 мың теңге немесе 99,9% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2019 жылдың 1 қазанына жоспар 2019 жылдың 1 қазанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1995411 1995181,8 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 232917,7 231354,3 99,3
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 167803,8 167478,1 99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 276680,1 275392,9 99,5
Қорғаныс 14061,5 14060,8 100
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқарушы қызмет 327,5 327,5 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 31934,2 31930,3 99,8
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 72649,1 72348,9 99,6
Басқалар 320453,8 320416,5 100
Барлығы 3112238,7 3108491,1 99,9

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 124817,2 мың теңге; мүлiк салығы — 129545,2 мың тенге; жер салығы — 7280,2 мың теңге; көлiк салығы — 32060,3 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2451,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 47439,3 мың теңге.

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2452632,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2479464,5 мың теңге немесе 101,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 396624,9 мың теңге 2018 жылдың 1 қазанына жоспармен 369792,6 мың теңге немесе 107,3%, трансферттер түсiмдерi 2082839,6 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2454404,6 мың теңге құрады, 2454020,2 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 қазанына жоспар 2018 жылдың 1 қазанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 2042819,3 2007102,9 98,3
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 214537 212758,6 99,2
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 154319,9 151651,4 98,3
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 323798,8 316945,3 97,9
Қорғаныс 9076,4 8275 91,2
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 33689,2 28245,8 83,8
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 96674,4 96672,7 100
Басқалар 229900,2 229856,7 100
Барлығы 3104815,2 3051508,4 98,3

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 124817,2 мың теңге; мүлiк салығы — 129545,2 мың тенге; жер салығы — 7280,2 мың теңге; көлiк салығы — 32060,3 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2451,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 47439,3 мың теңге.

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2452632,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2479464,5 мың теңге немесе 101,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 396624,9 мың теңге 2018 жылдың 1 қазанына жоспармен 369792,6 мың теңге немесе 107,3%, трансферттер түсiмдерi 2082839,6 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2454404,6 мың теңге құрады, 2454020,2 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 қазанына жоспар 2018 жылдың 1 қазанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1913784,4 1912704 99,9
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 197323,2 197027,7 99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 140317,7 139897,7 99,7
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 294713,8 294287,9 99,9
Қорғаныс 7907,7 7907,4 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 25636,8 25621,5 99,9
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 94179,9 92839,5 98,6
Басқалар 227342,5 225119,6 100
Барлығы 2901206 2895405,2 99,8

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 124817,2 мың теңге; мүлiк салығы — 129545,2 мың тенге; жер салығы — 7280,2 мың теңге; көлiк салығы — 32060,3 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2451,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 47439,3 мың теңге.

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2452632,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2479464,5 мың теңге немесе 101,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 396624,9 мың теңге 2018 жылдың 1 қазанына жоспармен 369792,6 мың теңге немесе 107,3%, трансферттер түсiмдерi 2082839,6 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2454404,6 мың теңге құрады, 2454020,2 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 қазанына жоспар 2018 жылдың 1 қазанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1778053,2 1777870,4 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 187243,5 175508,2 93,7
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 128464,8 128319,3 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 269012,8 268808,6 99,9
Қорғаныс 7517,5 7516 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 24152,3 24137,5 99,9
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 85799,9 85615,1 99,8
Басқалар 221187,7 221177,9 100
Барлығы 2701431,7 2688952,9 99,5

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 124817,2 мың теңге; мүлiк салығы — 129545,2 мың тенге; жер салығы — 7280,2 мың теңге; көлiк салығы — 32060,3 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2451,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 47439,3 мың теңге.

2018 жылдың 1 қазанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2452632,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2479464,5 мың теңге немесе 101,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 396624,9 мың теңге 2018 жылдың 1 қазанына жоспармен 369792,6 мың теңге немесе 107,3%, трансферттер түсiмдерi 2082839,6 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 қазанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2454404,6 мың теңге құрады, 2454020,2 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 қазанына жоспар 2018 жылдың 1 қазанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1634805,4 1634758,4 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 156135,2 156106,8 100
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 116487,5 116397,8 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 248353,8 248263,5 100
Қорғаныс 6664,2 6553,4 98,3
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 21123,8 21119,7 100
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 67727,2 67719,8 100
Басқалар 203107,5 203100,8 100
Барлығы 2454404,6 2454020,2 100

2018 жылдың 1 қыркүйегiне аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 қыркүйегiне аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 117715,1 мың теңге; мүлiк салығы — 129102,2 мың тенге; жер салығы — 6383,1 мың теңге; көлiк салығы — 26529 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2093,9 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 39802,3 мың теңге.

2018 жылдың 1 қыркүйегiне аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2218393 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2259646,6 мың теңге немесе 100,9% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 371270 мың теңге 2018 жылдың 1 қыркүйегiне жоспармен 330016,4 мың теңге немесе 112,5%, трансферттер түсiмдерi 1888376,6 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 қыркүйегiне аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2220165,4 мың теңге құрады, 2219859,1 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 қыркүйегіне жоспар 2018 жылдың 1 қыркүйегіне нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1474178,2 1474164,9 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 139572,9 139553,8 100
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 105898,4 105756,9 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 219615,6 219520,6 100
Қорғаныс 6423,3 6422,3 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 19377 19358,2 99,9
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 57229,4 57218,4 100
Басқалар 197870,6 197864 100
Барлығы 2220165,4 2219859,1 100

2018 жылдың 1 тамызына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 тамызына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 94539,1 мың теңге; мүлiк салығы — 108922,9 113902,7 мың тенге; жер салығы — 4797,5 мың теңге; көлiк салығы — 23884 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2076,9 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 31529,8 мың теңге.

2018 жылдың 1 тамызына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 1978704 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 1979905,8 мың теңге немесе 100,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 277004,8 мың теңге 2018 жылдың 1 тамызына жоспармен 275803 мың теңге немесе 100,4%, трансферттер түсiмдерi 1702901 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 тамызына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 1980476,4 мың теңге құрады, 1980195,9 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 тамызына жоспар 2018 жылдың 1 тамызына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1316599,6 1316575,6 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 122369,9 122337,8 100
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 92230,4 92166,5 99,9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 197444,9 197312,5 99,9
Қорғаныс 5756,9 5756,3 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 17121,4 17118,5 100
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 53172,8 53153,5 100
Басқалар 175780,5 175775,2 100
Барлығы 1980476,4 1980195,9 100

2018 жылдың 1 шiлдесiне аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 шiлдесiне аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 84814,8 мың теңге; мүлiк салығы — 108922,9 мың тенге; жер салығы — 4547,7 мың теңге; көлiк салығы — 21525,2 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2009,8 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 29692,6 мың теңге.

2018 жылдың 1 шiлдесiне аудандық бюджеттiң кiрiстерi 1724570,8 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 1758512,1 мың теңге немесе 102% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 255214,1 мың теңге 2018 жылдың 1 шiлдесiне жоспармен 221272,8 мың теңге немесе 115,3%, трансферттер түсiмдерi 1503298 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 шiлдесiне аудан бюджетi шығыстарының жоспары 1726343,2 мың теңге құрады, 1726132,6 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 шілдесіне жоспар 2018 жылдың 1 шілдесіне нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1143847 1143840 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 108598,9 108589,7 100
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 76940,3 76919,6 100
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 173272,9 173113,1 99,9
Қорғаныс 3674,3 3673,8 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 13829,1 13825,6 100
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 43722,2 43714,6 100
Басқалар 162458,5 162456,2 100
Барлығы 1726343,2 1726132,6 100

Бюджеттiк жоспарлау 2018 жылға Солтүстiк Қазақстан облысы Мамлют аудандық бюджет (ZIP 18 Kb)

2018 жылдың 1 маусымына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 маусымына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 69722,4 мың теңге; мүлiк салығы — 101039,2 мың тенге; жер салығы — 3931,9 мың теңге; көлiк салығы — 15343,9 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2058,8 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 26859,4 мың теңге.

2018 жылдың 1 маусымына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 1417286,3 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 1484079,4 мың теңге немесе 104,7% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 224332,4 мың теңге 2018 жылдың 1 маусымына жоспармен 157539,3 мың теңге немесе 142,4%, трансферттер түсiмдерi 1259747 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 маусымына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 1419058,7 мың теңге құрады, 1418773,7 мың теңге немесе 100% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 маусымына жоспар 2018 жылдың 1 маусымына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 910473,8 910459,5 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 94368 94281,7 99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 60449,9 60436,4 100
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 149331,7 149172,1 99,9
Қорғаныс 3168 3167,3 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 9008,6 9006 100
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 36803,7 36798,2 100
Басқалар 155455 155452,5 100
Барлығы 1419058,7 1418773,7 100

2018 жылдың 1 мамырына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 мамырына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 58227,5 мың теңге; мүлiк салығы — 58755,8 мың тенге; жер салығы — 2885,6 мың теңге; көлiк салығы — 11410 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 1463,5 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 17831,2 мың теңге.

2018 жылдың 1 мамырына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 1164012,1 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 1225494,2 мың теңге немесе 105,3% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 158035,2 мың теңге 2018 жылдың 1 мамырына жоспармен 96553,1 мың теңге немесе 163,7%, трансферттер түсiмдерi 1067459 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 мамырына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 1164542,6 мың теңге құрады, 1162735,5 мың теңге немесе 99,8% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 мамырына жоспар 2018 жылдың 1 мамырына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 745401,6 745389,6 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 70077 70017,8 99,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 48023 48000,9 100
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 116000,6 115869 99,9
Қорғаныс 2333 2332,2 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 8359 6786,6 81,2
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 26206,9 26199,5 100
Басқалар 148141,5 148139,9 99,9
Барлығы 1164542,6 1162735,5 99,8

2018 жылдың 1 сәуiрiне аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 сәуiрiне аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 46697,2 мың теңге; мүлiк салығы — 56080,6 мың тенге; жер салығы — 2646,4 мың теңге; көлiк салығы — 8092,3 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 1099,8 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 16560,8 мың теңге.

2018 жылдың 1 сәуiрiне аудандық бюджеттiң кiрiстерi 923938 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 980078,2 мың теңге немесе 106,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 138124,2 мың теңге 2018 жылдың 1 сәуiрiне жоспармен 81984 мың теңге немесе 168,5%, трансферттер түсiмдерi 841954 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 сәуiрiне аудан бюджетi шығыстарының жоспары 924468,5 мың теңге құрады, 922115,1 мың теңге немесе 99,7% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2018 жылдың 1 сәуіріне жоспар 2018 жылдың 1 сәуіріне нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 586991 586907,2 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 52329 50265,7 96,1
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 35152 35080,2 99,8
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 78188 78054,6 99,8
Қорғаныс 965 961,1 99,6
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 5816 5814 99,7
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 21746 21724,3 99,9
Басқалар 143311,5 143308 99,9
Барлығы 924468,5 922115,1 99,7

2018 жылдың 1 наурызына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 наурызына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 34779,3 мың теңге; мүлiк салығы — 45333,9 мың тенге; жер салығы — 1978,3 мың теңге; көлiк салығы — 4166,2 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 455,8 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 15022,1 мың теңге.

2018 жылдың 1 наурызына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 694718 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 719617,6 мың теңге немесе 103,6% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 114674,6 мың теңге 2018 жылдың 1 наурызына жоспармен 89775 мың теңге немесе 127,7%, трансферттер түсiмдерi 604943 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 наурызына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 695248,5 мың теңге құрады, 693010,8 мың теңге немесе 99,7% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылға жоспар 2017 жылға нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 433117 433052,6 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 26421 24959,7 94,5
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 22671 22372,1 98,7
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 54099 53748,9 99,4
Қорғаныс 489 488,9 100
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 4307 4294 99,7
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 17200 17156,1 99,7
Басқалар 136944,5 136938,5 99,9
Барлығы 299681 296557,7 99,0

2018 жылдың 1 ақпанына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2018 жылдың 1 ақпанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 19597,8 мың теңге; мүлiк салығы — 393 мың тенге; жер салығы — 154,7 мың теңге; көлiк салығы — 2263,9 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 5,1 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 400,3 мың теңге.

2018 жылдың 1 ақпанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 299681 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 302282 мың теңге немесе 100,9% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 27670 мың теңге 2018 жылдың 1 ақпанына жоспармен 25069 мың теңге немесе 110,3%, трансферттер түсiмдерi 274612 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2018 жылдың 1 ақпанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 299681 мың теңге құрады, 296557,7 мың теңге немесе 99,0% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылға жоспар 2017 жылға нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 249518 249168,9 99,9
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 8782 8040,2 91,6
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 10929 10315,8 94,4
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 21511 20331,1 94,5
Қорғаныс 85 51,4 60,5
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 2152 2036 94,6
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 2509 2477,4 98,7
Басқалар 4195 4136,9 95
Барлығы 299681 296557,7 99,0

2017 жылға аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2017 жылға аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады: әлеуметтiк салық — 145511,2 мың теңге; мүлiк салығы — 178697,3 мың тенге; жер салығы — 6691,8 мың теңге; көлiк салығы — 42655,3 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 6800,3 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 57340,7 мың теңге.

2017 жылға аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2696690,3 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2689982,7 мың теңге немесе 99,8% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 508893,4 мың теңге 2018 жылдың 1 қаңтарына жоспармен 515601 мың теңге немесе 98,6%, трансферттер түсiмдерi 2181089,3 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2017 жылға аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2741671,2 мың теңге құрады, 2732926,5 мың теңге немесе 99,7% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылға жоспар 2017 жылға нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1920013,3 1919966 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 192047,2 191512,7 99,7
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 145750,2 145029,8 99,6
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 290016,7 289507,3 99,8
Қорғаныс 9792,7 9767,5 99,7
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы 22969,4 20284,4 88,3
Ауылдық, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары 84233,7 83953,3 99,7
Басқалар 76848 72905,5 95
Барлығы 2741671,2 2732926,5 99,8

2017 жылдың 1 желтоқсанына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2017 жылдың 1 желтоқсанына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 135870,8 мың теңге; мүлiк салығы — 170236,5 мың тенге; жер салығы — 6688,8 мың теңге; көлiк салығы — 38396,7 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 5763,6 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 58358,2 мың теңге.

2017 жылдың 1 желтоқсанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2475181,2 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2468275,5 мың теңге немесе 99,7% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 482103,5 мың теңге 2017 жылдың 1 желтоқсанына жоспармен 489179,9 мың теңге немесе 98,6%, трансферттер түсiмдерi 1986172 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2017 жылдың 1 желтоқсанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2535949,6 мың теңге құрады, 2523947,7 мың теңге немесе 99,5% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылдың 1 желтоқсанына жоспар 2017 жылдың 1 желтоқсанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1758750,8 1758666,1 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 125576 124510,5 99,2
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 120188,3 119404 99,3
Басқару аппараты 366340,3 361272,9 98,6
Өзгелер 165094,2 160094,2 97

2017 жылдың тоғыз айына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2017 жылдың тоғыз айына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 127331,1 мың теңге; мүлiк салығы — 123034,3 мың тенге; жер салығы — 6066,6 мың теңге; көлiк салығы — 33812,1 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 3793,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 49237,1 мың теңге.

2017 жылдың тоғыз айына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2291280,7 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2293060 мың теңге немесе 100,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 406918,1 мың теңге 2017 жылдың тоғыз айына жоспармен 405138,7 мың теңге немесе 100,4%, трансферттер түсiмдерi 1886142 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2017 жылдың тоғыз айына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2349529,6 мың теңге құрады, 2340475,1 мың теңге немесе 99,6% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылдың тоғыз айына жоспар 2017 жылдың тоғыз айына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1638187,8 1632683,6 99,7
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 112382,3 112035,6 99,7
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 105787,3 105575,7 99,8
Басқару аппараты 331686,7 328855,1 99,1
Өзгелер 161485,5 161325,1 199,9

2017 жылдың тоғыз айына аудандық бюджеттi атқару

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2017 жылдың тоғыз айына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 113211 мың теңге; мүлiк салығы — 122660,6 мың тенге; жер салығы — 6003,9 мың теңге; көлiк салығы — 30834,9 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 2430,5 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 47302,1 мың теңге.

2017 жылдың тоғыз айына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2123108,1 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2124922,3 мың теңге немесе 100,1% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 382322,9 мың теңге 2017 жылдың тоғыз айына жоспармен 380478,7 мың теңге немесе 100,5%, трансферттер түсiмдерi 1742599,4 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2017 жылдың тоғыз айына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2177104 мың теңге құрады, 2162106,5 мың теңге немесе 99,9% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылдың тоғыз айына жоспар 2017 жылдың тоғыз айына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1533847,7 1533825 100
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 102433,7 101693,8 99,3
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 81368,1 81313,8 99,9
Басқару аппараты 307110,1 306603 99,8
Өзгелер 152344,4 151277,9 99,3

2017 жылдың бірінші жартыжылдығына аудандық бюджетті атқару

Кiрiстер

Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2017 жылдың бірінші жартыжылдығына аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 77873,6 мың теңге; мүлiк салығы — 79765,4 мың тенге; жер салығы — 3784,6 мың теңге; көлiк салығы — 19498,5 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 1302,6 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 29473,9 мың теңге.

2017 жылдың бірінші жартыжылдығынааудандық бюджеттiң кiрiстерi 1572815 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 1615780,5 мың теңге немесе 102,7% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 244367,5 мың теңге 2017 жылдың бірінші жартыжылдығынажоспармен 201402 мың теңге немесе 121,3%, трансферттер түсiмдерi 1371413 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2017жылдың бірінші жартыжылдығынааудан бюджетi шығыстарының жоспары1612076,5 мың теңге құрады, 1610842,7мың теңге немесе 99,9% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:
мың теңге

Атауы 2017 жылдың бірінші
жартыжылдығына жоспар
2017 жылдың бірінші
жартыжылдығына нақты игерілді
Орындау
пайызы
Білім 1198377,3 1197680,5 99,9
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 63009,7 62985,9 100
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 53263,1 53154,8 99,8
Басқару аппараты 214819,5 214450,4 99,8
Өзгелер 82606,9 82571 100

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2017 жылы аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 37751,7 мың теңге; мүлiк салығы — 43027,1 мың тенге; жер салығы — 2412,9 мың теңге; көлiк салығы — 7989,1 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 1017,7 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 16457,1 мың теңге.

2017 жылдың 1 тоқсанына аудандық бюджеттiң кiрiстерi 686423 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 694365,5 мың теңге немесе 101,2% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 124899,5 мың теңге 2017 жылдың 1 тоқсанына жоспармен 116957 мың теңге немесе 106,8%, трансферттер түсiмдерi 569466 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2017 жылдың 1 тоқсанына аудан бюджетi шығыстарының жоспары 705552,4 мың теңге құрады, 702835,4 мың теңге немесе 99,6% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2017 жылдың 1 тоқсанына жоспар 2017 жылдың 1 тоқсанына нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 492461 491713,8 99,8
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 30223 29291,4 96,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 31741 31543,5 99,4
Басқару аппараты 115154,4 114344,0 99,3
Өзгелер 35973 35942,7 99,9

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2016 жылы аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 134459,2 мың теңге; мүлiк салығы — 201663,2 мың тенге; жер салығы — 8906,5 мың теңге; көлiк салығы — 39917,8 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 4731,4 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 56844,2 мың теңге.

2016 жылы аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2778293,5 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2801770 мың теңге немесе 100,8% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 492890,3 мың теңге жоспармен 469503,8 мың теңге немесе 105,0%, трансферттер түсiмдерi 2308879,7 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2016 жылы аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2785741,5 мың теңге құрады, 2763723,2 мың теңге немесе 99,2% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2016 жылға жоспар 2016 жылы нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1926546,1 1920354,2 99,7
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 106277,1 104098,3 97,9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 140765,5 140410,8 99,7
Басқару аппараты 388054,1 377122,2 97,2
Өзгелер 224098,7 221737,7 98,9

Кiрiстер

1. Аудан бюджетiне түсiмдер салықтық, салықтық емес түсiмдерден, негiзгi капиталды сатудан түсiмдерден, республикалық және облыстық бюджеттердiң трансферттерiнен құрастырылады.

2015 жылы аудан бюджетi кiрiстерiнiң негiзгi көздерi болып табылады әлеуметтiк салық — 87549,2 мың теңге; мүлiк салығы — 90629,1 мың тенге; жер салығы — 9026,9 мың теңге; көлiк салығы — 40059,4 мың теңге, бiрыңғай жер салығы — 4555,9 мың теңге, жер учаскелерiн пайдалануға төлем — 52864,2 мың теңге.

2015 жылы аудандық бюджеттiң кiрiстерi 2093024,7 мың теңге сомада бекiтiлдi, орындау 2052058,6 мың теңге немесе 98% құрады. Соның iшiнде түскен жеке қаражат 358799,7 мың теңге жоспармен 317833,6 мың теңге немесе 88,6%, трансферттер түсiмдерi 1734225 мың теңге немесе 100%.

Шығыстар

2. 2015 жылы аудан бюджетi шығыстарының жоспары 2117809,6 мың теңге құрады, 2067706,3 мың теңге немесе 97,6% игерiлдi.

Соның iшiнде салалар бойынша:

мың теңге

Атауы 2015 жылға жоспар 2015 жылы нақты игерілді Орындау пайызы
Білім 1482636,8 1447665,1 97,6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту 97425 96718,4 99,3
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 110813,3 109084,2 98,4
Басқару аппараты 308867 306072,6 99,1
Өзгелер 118067,5 108166 91,6

Стратегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімгерінің бюджеттік бағдарламасы 1223274 «Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 122.001.000 Аудан әкімінің (облыстық маңыздағы қала) қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер 2012–2014 жылдарға

Мақаланың шыққан күні: 01.11.2017 10:06

Парақтағы соңғы өзгерістер: 13.08.2020 11:27

СҚО Мамлют ауданының әкiмi
Владислав Геннадьевич Лукин

Промышленная Революция 4.0

Қаңтар 2021
ДсСсСрБсЖмСнЖк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ҚР Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынады.

Официальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Иновационные гранты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Защита бизнеса СКО Электрондық еңбек биржасы ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіАстана — Ұлы дала елордасы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚ

@2021 Солтүстік Қазақстан облысының Мамлют ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы

A- A A+